Lesní železnice – úzkokolejka v Bílé – 1. díl

Lesní železnice v Bílé byla lesní úzkokolejka postavená za účelem svážení dřeva z rozlehlých lesů Moravskoslezských Beskyd. To, co naši předkové možná považovali za pouhopouhý pracovní nástroj, v lidech 21. století vzbuzuje nadšení….U nás se lesní železnice bohužel nedochovala, ale toto povídání můžete vzít jako malou pozvánku na návštěvu zdejší lokality...

Lokomotiva na lesní železnici v Bílé.


Okolí obce Bílá obklopovalo vždy množství lesů, které patřili o 1948 olomouckému arcibiskupství. Na konci 19.století značně narostl odbyt dřeva z beskydských lesů pro stavební účely arcibiskupské železárny ve Frýdlantu nad Ostravicí. Pily na Ostravici a ve Starém Městě u Frýdku byly odkázány plavení dříví (jen krátké dřevo) nebo na formanskou dopravu, prováděnou místním obyvatelstvem. V létě se využívaly povozy tažené koňmi nebo tažnými voly, v zimě se sváželo pomocí saní. Chyběly pevné cesty, které by byly sjízdné za každého počasí. Jedním z možných řešení bylo vybudování sítě úzkokolejných lesních drah.

V roce 1898 vznikl první návrh sítě lesních drah na území velkostatku Ostravice v délce 60 km. Tento projekt se však neuskutečnil. Mezitím byla v letech 1907–1908 vybudována klasická železniční trať z Frýdlantu nad Ostravicí do Bílé, kterou realizovala firma Samohrd z Brna. Tato firma byla požádána o vypracování projektu lesních železnic o rozchodu 700 mm. Celková délka tratí měla činit ve dvou nesouvisejících úsecích 26,4 km. Z nákladiště ve Starých Hamrech měla vést odbočka dlouhá 4,4 km podél Velkého potoka a 3,2 km dlouhá trať podél potoka Červík. Druhá část úzkokolejky měla být vedena z koncové stanice v Bílé.


Výstavba lesní železnice

O vybudování úzkokolejky se zasloužil Richard Willert (1862–1910). Tento knížecí arcibiskupský lesní kontrolor byl v letech 1896–1900 starostou Ostravice, pak odešel do Rajnochovic a znovu se pak vrátil na Ostravici, kde se stal v roce 1909 opět starostou. Zmodernizoval arcibiskupskou parní pilu a zasadil se o vybudování úzkokolejky.


Plán lesní úzkokolejky v Bílé

V roce 1908 bylo postavena spojka o délce 600 m ze stanice Bílá na Starý plac (prostor parkoviště před hotelem Pokrok). Do roku 1911 byla vybudována trať dlouhá 5,25 km na Mezivodí, vedoucí kolem toku Bílé Ostravice. Do roku 1914 byly provedeny přípravné práce v úseku Mezivodí – Bedřichův klaus, ale úsek nebyl dokončen, neboť přišla 1. světová válka. K dokončení úseku došlo až v letech 1921–1922, kdy byl použit materiál ze zrušené lesní dráhy v Rajnochovicích. Na Bílou se odtud dostala i lokomotiva, ale byla ve špatném technickém stavu. V letech 1925–1927 byla od Bedřichova klausu vybudována odbočka k Okrouhlici, dlouhá 700 m a v roce 1932 přibylo 270 m odbočky z Mezivodí směrem k Lučovci. Z projektu rozsáhlé lesní železnice v Beskydech tak byla realizována pouze malá část.


Použitý zdroj: Zpravodaj Mikroregionu Frýdlantsko - Beskydy, březen 2024

Zpravodaj Mikroregionu Frýdlantsko Beskydy