Kresby starohamerských památek od autora Lukáš Martinka

Kalendář 2024 vydaný naší sousední obcí Staré Hamry zahrnuje nádherné kresby Lukáše Martinky. Autor zachytil nejvýznamnější památky Starých Hamer, ke kterým patří pomník Maryčky Magdónové, blízký kamenný kostel sv. Jindřicha a dřevěný kostelík Panny Marie na Gruni. Děkujeme vedení obce Staré Hamry za svolení se zveřejněním a prezentací jejich obce na našem webu. ❤️

Staré Hamry - O obci

"Staré Hamry jsou horskou obcí skládající se z 55 osad rozprostírajících se na 8 345 ha, ve které dnes žije 562 obyvatel. Na jedné straně začíná území obce na vrcholu Lysé hory, na druhé straně končí na Bílém kříži hranicí se Slovenskou republikou. Zvláštností obce jsou také dvě katastrální území Staré Hamry 1 a Ostravice 2. Obec je tvořena převážně lesy.

První zmínky o obci se datují okolo roku 1640, kdy zde byly založeny první železárny - hamry ke zkujňování železa. Poté, co se v nedalekých obcích začaly budovat nové hutě, počalo se zdejším osadám říkat hamry staré, čili Staré Hamry. Odtud získala obec svůj název. "

Zdroj: www.stare-hamry.cz/

Zdroj: Stolní kalendář obce Staré Hamry na rok 2024, www.stare-hamry.cz/

Autor kreseb: http://kresbypamatek.cz/?page_id=2


Staré Hamry-popisky

1- Vodní nádrž Šance

2- Obecní úřad na Samčance

3- Škola na Samčance

4- Kříž na Lojkaščance

5- Hasičská zbrojnice na Samčance

6- Zvonička na Samčance

7-Penzion Čertův hrádek

8- Hraniční kámen na Samčance

9- Litinový kříž na Samčance

10- Škola u kostela sv. Jindřicha

11- Pomník Masarykovo údolí

12- Kříž na Janikuli

13-Nová stanice Horské služby na Gruni

14-Včelí úly u hřbitova

15- Obrázková cesta na Javořinku

16- Kaple Panny Marie, Pomocnice křesťanů na Gruni

17- Bezručova škola na Gruni

18- Bílý kříž na Bílém Kříži

19-Hřeben Gruně

20- Zvonička na Bílém Kříži

21- Horská chata Sulov na Bílém Kříži

22- Švarná Hanka

23- Hotel Charbulák na Gruni

24- Dům sv. Josefa

25- Bývalý zámeček Hartisov

26- Litinový kříž na Hutích

27- Pomník Maryčky Magdonové

28- Kostel sv. Jindřicha