Kaple sv. Cyrila a Metoděje na Radhošti

Radhošťská kaple sv. Cyrila a Metoděje, Poláškovo sousoší sv. Cyrila a Metoděje, Radhošťský zvon, "Janíkův" kříž, Liebscherův triptych Valašská Madona, Základní kámen pro Národní divadlo - to vše patří mezi nejvyhledávanější památky Beskyd a Valašska.

Kaple sv. Cyrila a Metoděje na vrcholu pověstmi opředené beskydské hory Radhošť (1.129m) je nejvýše položeným chrámem v České republice. Traduje se, že na Radhošti kdysi lidé uctívali pohanského boha Radegasta a podle pověstí z doby barokní teprve sv. Cyril s Metodějem učinili pohanským rituálům přítrž a vztyčili zde místo modly dřevěný kříž. V roce 1805 zde nechal měšťan Janík postavit kříž kamenný.

Roku 1862, v předvečer tisícího výročí příchodu věrozvěstů na Moravu, se na Radhošti konala mohutná národní pouť, která měla spíše charakter vlastenecké manifestace. Zde poprvé zazněla myšlenka vztyčit na vrcholu hory sochy věrozvěstů či zbudovat kapli. V roce 1868 byl z Radhoště vylomen kámen, který se stal spolu s kamenem z Řípu základním kamenem Národního divadla. 

Kaple se na Radhošti začala stavět až v červenci 1896. Kamenná stavba v byzantském stylu byla slavnostně vysvěcená 11.září 1898 za účasti 30 tisíc lidí. Záhy se ukázalo, že porézní pískovec není do těchto podmínek vhodným stavením materiálem. Vlhkost stavby byla neúnosná, proto bylo v letech 1924-26 přikročeno k zásadní rekonstrukci: základy stavby od té doby udržuje v suchu dřevěný ochoz, který obepíná celou kapli, její průčelí chrání přístavba dřevěné zvonice a také veškeré obvodové zdivo kaple je obloženo šindelem. Od té doby má radhošťská kaple svůj charakteristický "dřevěný" vzhled. 

Vnitřní výzdobou kaple jsou především barevná vitrážová okna s výjevy ze života obou věrozvěstů a s postavami národních světců. V kapli je původní mramorový oltář sv. Cyrila a Metoděje a obraz Adolfa Liebschera Valašská Madona. 

Za kaplí stojí bronzové sousoší sv. Cyrila a Metoděje, které v roce 1933 daroval jeho tvůrce Čechoameričan Albín Polášek Matici Radhošťské - spolku, jehož členové o kapli pečují a také v současnosti zajišťují její zpřístupnění - viz.  veřejnosti https://www.matice-radhost.cz/.


Cyrilometodějská pouť se koná na počest svátku slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje. Od tohoto data až do konce září jsou v kapli bohoslužby každou sobotu v 11:00 hodin. Hlavní poutní sezóna končí na svátek sv. Václava 28. září mší svatou v 13 hodin.