Historie Bedřichova klausu

Klausy byly menší vodní nádrže a přepážky na horských potocích a říčkách hluboko v horách, které sloužily k regulaci vody při splavování palivového dříví pro železárny ve Frýdlantě, Bašce či Lískovci u Frýdku. Dnes nám dovolte pár slov o Bedřichově klausu, který se nachází těsně při silnici z Bílé směrem na Mezivodí, dále ke kapli na Hlavaté a na Horní Bečvu.

Bedřichův klaus byl pojmenován po lankraběti a olomouckém arcibiskupu kardinálu Bedřichovi (Fridrichovi) z Füstenberka, který zdejší pozemky vlastnil. Objekt samotný vznikl patrně v padesátých či šedesátých letech 19. století, před první velkou odbytovou krizí, která Frýdlantské železárny postihla v letech 1863-65.

Splávka dřeva v úseku pod Bedřichovým klausem probíhala v rozmezí let 1860-1921. Ukončena byla definitivně v roce 1922, kdy byla dokončena úzkorozchodná lesní železnice z Bílé-Mezivodí až ke klausu.

V letech 1936 a 1940 byl klaus poškozen povodní, přesto byl vždy obnoven a udržován v dobrém technickém stavu. Ještě v roce 1957 byl funkční. Bohužel po povodni v roce 1958 byl vyřazen z provozu. Velká voda z let 1972, 1996 a 1997 udělala z Bedřichova klausu ruinu. Klaus zůstal v šířce 8-12 m zcela protržený. Obnoven byl v roce 2005 a dneska slouží k chovu pstruhů obecných.

Použitý zdroj : Zpravodaj Mikroregionu Frýdlantsko Beskydy, červenec 2023

Zpravodaj Mikroregionu Frýdlantsko Beskydy